08140016

Χρυσό κολιέ καρδιά καρδιογράφημα

Βάρος : 1,5 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ

Μήκος καδένας : 40 cm