Σκουλαρίκια χαλκάδες

Χρυσά σκουλαρίκια χαλκάδες

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ

 

Είδος --- Κωδικός  --- Βάρος --- Διάμετρος

D80 ---- 08310000 --- 4,7γρ  --- 8,0cm

D70  ---- 08310001 --- 4,0γρ  --- 7,0cm

D60  ---- 08310002 --- 3,6γρ  --- 6,0cm

D50  ---- 08310003 --- 2,9γρ  --- 5,0cm

D40  ---- 08310004 --- 2,4γρ  --- 4,0cm

D35  ---- 08310005 --- 2,1γρ  --- 3,5cm

D30  ---- 08310006 --- 1,8γρ  --- 3,0cm

D25  ---- 08310007 --- 1,5γρ  --- 2,5cm

D20  ---- 08310008 --- 1,2γρ  --- 2,0cm

D15  ---- 08310009 --- 0,9γρ  --- 1,5cm

D10  ---- 08310010 --- 0,6γρ  --- 1,0cm