23640012

Χρυσό ζώδιο Δίδυμοι κωνσταντινάτο

21/05 - 21/06

Βάρος : 1,0 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ