Σκουλαρίκια χαλκάδες

Λευκόχρυσα σκουλαρίκια χαλκάδες

Μέταλλο : Λευκόχρυσος 14Κ

 

Είδος --- Κωδικός  --- Βάρος --- Διάμετρος

D80 ---- 08320000 --- 4,7γρ  --- 8,0cm

D70  ---- 08320001 --- 4,0γρ  --- 7,0cm

D60  ---- 08320002 --- 3,6γρ  --- 6,0cm

D50  ---- 08320003 --- 2,9γρ  --- 5,0cm

D40  ---- 08320004 --- 2,4γρ  --- 4,0cm

D35  ---- 08320005 --- 2,1γρ  --- 3,5cm

D30  ---- 08320006 --- 1,8γρ  --- 3,0cm

D25  ---- 08320007 --- 1,5γρ  --- 2,5cm

D20  ---- 08320008 --- 1,2γρ  --- 2,0cm

D15  ---- 08320009 --- 0,9γρ  --- 1,5cm

D10  ---- 08320010 --- 0,6γρ  --- 1,0cm