23640015

Χρυσό ζώδιο Παρθένος κωνσταντινάτο

24/08 - 22/09

Βάρος : 1,2 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ