24610007

Χρυσό ζώδιο Κριός

21/03 - 20/04

Βάρος : 0,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ