24610009

Χρυσό ζώδιο Δίδυμοι

21/05 - 21/06

Βάρος : 0,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ