23610041

Φυλαχτό κωνσταντινάτο κύκλος διπλής ICXCNIKA και Παναγία

Βάρος : 1,3 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ