23640013

Χρυσό ζώδιο Καρκίνος κωνσταντινάτο

22/06 - 22/07

Βάρος : 1,0 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ