24610012

Χρυσό ζώδιο Παρθένος

24/08 - 22/09

Βάρος : 0,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ