23640016

Χρυσό ζώδιο Ζυγός κωνσταντινάτο

23/09 - 22/10

Βάρος : 1,1 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ