23640014

Χρυσό ζώδιο Λέων κωνσταντινάτο

23/07 - 23/08

Βάρος : 1,0 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ