23640010

Χρυσό ζώδιο Κριός κωνσταντινάτο

21/03 - 20/04

Βάρος : 1,0 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ