24610018

Χρυσό ζώδιο Ιχθείς

20/02 - 20/03

Βάρος : 0,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ