24610123

Χρυσό κωνσταντινάτο με δακτύλιο

Βάρος : 1,0 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ