24610013

Χρυσό ζώδιο Ζυγός

23/09 - 22/10

Βάρος : 0,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ