Χρυσό σετ ριβιέρα με ροζέτες

Χρυσό σετ ριβιέρα με ροζέτες, συνολικού βάρους 22,7 γρ.