24610010

Χρυσό ζώδιο Καρκίνος

22/06 - 22/07

Βάρος : 0,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ