24110101

Χρυσό κολιέ ρόμβοι με μπίλιες διαμανταριστές

Βάρος : 2,7 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ

Μήκος καδένας : 40 cm