24610011

Χρυσό ζώδιο Λέων

23/07 - 23/08

Βάρος : 0,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ