13540232

Χρυσός σταυρός λεπτός με ένθετο

Βάρος : 2,6 gr

Μέταλλο : Χρυσός 14Κ